Zwerfsteen met omranding

zwerfsteen

Zwerfsteen met omranding



Specificaties

Algemene graven